Základní poskytované služby
 • Oceňování nemovitostí podle cenového předpisu
  • Bytů a nebytových prostor, rodinných domků, rekreačních staveb, garáží
  • Budov a hal, inženýrských a speciálních staveb, staveb nedokončených
  • Pozemků, vodních ploch, studní, trvalých porostů...
 • Stanovení ceny obvyklé
 • Ocenění věcných břemen
 • Zaměření budov
 • Zajištění právních služeb
Kompletní nabídku a ostatní potřebné informace naleznete v přiloženém dokumentu.
Objednávka znaleckého posudku
Pokud máte zájem o vypracování znaleckého posudku, nebo jinou službu z výše uvedeného seznamu, zašlete nám buď písemnou objednávku na e-mailovou adresu:
nebo nás kontaktujte telefonicky na číslech:
+420 724 217 609
+420 607 860 338
.: REKOD :. .: created by KORY :.